เลขทะเบียน 660102 วันที่ 23 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ตีปีีบออกมาตรฐานกัญชง แปรรูปสินค้าส่งขายทั่วโลก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สินค้าเกษตร - การตลาด ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1