เลขทะเบียน 660101 วันที่ 23 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 3
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วางยุทธศาสตร์ราชภัฏเก่งรอบด้าน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1