เลขทะเบียน 660099 วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ติดอาวุธ...ครูอังกฤษ ม.ปลาย สอน "ฟุดฟิดฟอไพ" แบบง่ายๆ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1