เลขทะเบียน 660098 วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง สมหมาย ปริจฉัตต์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1