เลขทะเบียน 660097 วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง กล้า สมุทวณิช ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว จากห้องเรียนนิติปรัชญา ถึงสนามสอบผู้ช่วยฯ ไปจรดที่บัลลังก์ศาล ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1