เลขทะเบียน 660096 วันที่ 08 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นักเรียนทุ่งเสลี่ยม เจ๋งแชมป์ Best Employee ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1