เลขทะเบียน 660095 วันที่ 08 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง นพ.ภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว คนท้องกินเจอย่างไรให้ดีต่อลูกน้อย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สุขภาพ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว สุขภาพ สถิติ

รูปภาพที่ 1