เลขทะเบียน 660094 วันที่ 08 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เสริมแกร่ง มหาวิทยาลัยไทย ติดระดับโลก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1