เลขทะเบียน 660093 วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ดร.รอยล จิตรดอน ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา จากนภาสู่มหานที ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, - พระราชดำริ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1