เลขทะเบียน 660092 วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง พญ.หรรษมน โพธิ์ผ่าน ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สุขภาพ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1