เลขทะเบียน 660091 วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว รวมพลังความร่วมมือต่อสู้โควิด - 19 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1