เลขทะเบียน 660090 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เช็กพิกัด "อันซีนสายมู" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1