เลขทะเบียน 660089 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง จิราวัฒน์ จารุพันธ์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ดีป้าดันตลาดสดยุควิถีใหม่ดึงพ่อค้า - แม่ค้าสู่ออนไลน์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การปรับตัว - เทคโนโลยี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การค้าและการลงทุน สถิติ

รูปภาพที่ 1