เลขทะเบียน 660085 วันที่ 10 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง หมอดื้อ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กินยาแล้วตาย ไม่ก็คางเหลือง ปรากฏการณ์ รร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ยา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1