เลขทะเบียน 660084 วันที่ 31 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง หมอดื้อ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วัคซีน ความหวังสูงสุดคือ ? ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วัคซีนโควิด-19 ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1