เลขทะเบียน 660083 วันที่ 24 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง หมอดื้อ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว รู้ไว้ไม่เสียหาย วัคซีนและผลแทรกซ้อน (ตอน 2) ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วัคซีนโควิด-19 ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1