เลขทะเบียน 660077 วันที่ 30 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว รุกวิจัย "ฟ้าทะลายโจร" สกัดโรคโควิดระยะที่ 2 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พืชสมุนไพร ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1