เลขทะเบียน 660076 วันที่ 26 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง ดวงพร อุดมทิพย์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "เอ็นที" คืออะไรทำไมต้องควบรวม "ทีโอที-กสท" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การรวมกิจการ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การสื่อสารและโทรคมนาคม/โทรศัพท์/วิทยุคมนาคม สถิติ

รูปภาพที่ 1