เลขทะเบียน 660075 วันที่ 22 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ฉลองอลังการทรัมป์เมินร่วม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะผู้นำ - การเปลี่ยนแปลง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเมือง/การปกครองไทย/กลุ่มพลังต่างๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1