เลขทะเบียน 660074 วันที่ 20 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง ซูม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว งานใหญ่ระดับโลกวันนี้ วัน "ทรัมป์" ไป-"ไบเดน" มา ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะผู้นำ - การเปลี่ยนแปลง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเมือง/การปกครองไทย/กลุ่มพลังต่างๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1