เลขทะเบียน 660073 วันที่ 20 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง กรวัฒน์ วีนิล ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว คู่มือเลี้ยงจิ้งหรีดยั่งยืน มาตรฐานไทยใช้ทั่วโลก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ปศุสัตว์และการทำฟาร์ม/อาหารสัตว์ สถิติ

รูปภาพที่ 1