เลขทะเบียน 660072 วันที่ 21 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ครม.ผ่านแล้ว 2 แสน ล. ไทยชนะเยียวยาพิษโควิด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การคลังและนโยบายการคลัง สถิติ

รูปภาพที่ 1