เลขทะเบียน 660071 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โควิดทุบเชื่อมั่นอสังหาฯ ร่วง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1