เลขทะเบียน 660069 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ (เอ็กซ์-ไซต์) หน้า 3
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เทคนิคอยู่ให้เป็นกับภาวะโควิด - 19 ระบาด ให้กำลังใจตัวเอง-ดูแลสมาชิกติดเชื้อถูกวิธี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1