เลขทะเบียน 660068 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง สรณะ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ททท.นครสวรรค์ ชวนช็อปออนไลน์ สินค้าดี ของอร่อยปากน้ำโพ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1