เลขทะเบียน 660067 วันที่ 28 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง โอภาส เพ็งเจริญ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว หนี้ยังอยู่ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กฎหมาย ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏหมายไทย สถิติ

รูปภาพที่ 1