เลขทะเบียน 660066 วันที่ 28 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 16
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เช็กพิกัดเที่ยวปีใหม่ เคาต์ดาวน์ที่ไหนดี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1