เลขทะเบียน 660065 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง สมหมาย จันทร์เรือง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โนรากับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โนรา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1