เลขทะเบียน 660064 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,15
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิด 3 งานวิจัยชี้พิษสง โอมิครอน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1