เลขทะเบียน 660061 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ชัยชนะของ Tik Tok ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วีดีทัศน์บนอินเทอร์เน็ต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การสื่อสารและโทรคมนาคม/โทรศัพท์/วิทยุคมนาคม สถิติ

รูปภาพที่ 1