เลขทะเบียน 660060 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 13
ชื่อผู้แต่ง พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย ไม่ใช่อัลไต ไม่ใช่น่านเจ้า ไม่ได้เริ่มที่สุโขทัย แต่คือ สุวรรณภูมิ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1