เลขทะเบียน 660058 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ขึ้นทะเบียน "โนรา"มรดกวัฒนธรรม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โนรา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1