เลขทะเบียน 660057 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง โอภาส เพ็งเจริญ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว หมิ่นประมาทในไลน์กลุ่ม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กฎหมาย ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏหมายไทย สถิติ

รูปภาพที่ 1