เลขทะเบียน 660056 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง ปิยมิตร ปัญญา ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โอไมครอน : ยิ่งรู้จักยิ่งน่าวิตก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1