เลขทะเบียน 660054 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิดพิมพ์เขียว เบื้องหลัง สวนแห่งความสุข อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, - พระราชดำริ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1