เลขทะเบียน 660052 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โควิด ไตรเฟคต้า ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1