เลขทะเบียน 660051 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 13
ชื่อผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปลดล็อกพืชกระท่อม โอกาสทองของใคร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กระท่อม (พืช) ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2