เลขทะเบียน 660050 วันที่ 05 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 24
ชื่อผู้แต่ง สุกรี เจริญสุข ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วัฒนธรรมพลิกกลับ ภาษา เพลง ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม เป็นเรื่องของชาติพันธุ์พลิกกลับ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วัฒนธรรม ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2