เลขทะเบียน 660049 วันที่ 05 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 19
ชื่อผู้แต่ง เจษฎา ศิวรักษ์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว มุมมองการควบรวม ระหว่าง DTAC และ True ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การรวมกิจการ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การสื่อสารและโทรคมนาคม/โทรศัพท์/วิทยุคมนาคม สถิติ

รูปภาพที่ 1