เลขทะเบียน 660048 วันที่ 05 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พบ 39 ปท. ติด โอไมครอน เพิ่มเป้า 80% ฉีดกลุ่มเสี่ยงนายกฯ สั่งถกจัดเคาต์ดาวน์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3