เลขทะเบียน 660046 วันที่ 27 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว อึ้งส่งออกข้าว 6 ล้านตัน ชี้ บาทแข็ง-โควิด ตัวฉุด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การค้าและการลงทุน สถิติ

รูปภาพที่ 1