เลขทะเบียน 660044 วันที่ 28 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กุมขมับ รร.หมื่นแห่งเจ๊งแน่ แรงงาน 1.5 ล้านคนตกงาน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว แรงงาน สถิติ

รูปภาพที่ 1