เลขทะเบียน 660042 วันที่ 30 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิด 12 ธุรกิจดาวเด่นปี 64 ออนไลน์-โลจิสติกส์แรง ปั้มรายได้รวม 2.2 ล้านล. ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1