เลขทะเบียน 660041 วันที่ 21 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง นภาพร พานิชชาติ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว คลิกเมาส์ เฝ้าจอ ต่ออินเตอร์เน็ต "ออนไลน์" เรียนอย่างไร "ให้ได้ผล" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2