เลขทะเบียน 660037 วันที่ 07 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สั่งเข้มเจียดงบประมาณ ช่วยเหยื่อโควิดห้ามให้เปล่า ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การคลังและนโยบายการคลัง สถิติ

รูปภาพที่ 1