เลขทะเบียน 660036 วันที่ 29 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง จุฑานันทน์ บุญทราหาญ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ชม เขาวัง เมืองเพชร ความงามบนยอดเขา ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2