เลขทะเบียน 660035 วันที่ 31 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง ภัทราพร ไพบูลย์ศิลป ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สงครามวัคซีนโควิด อียูงัดข้ออังกฤษ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วัคซีนโควิด-19 ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1