เลขทะเบียน 660034 วันที่ 10 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว รัฐทุ่มงบกลางสู้ โควิด อีก 4.6 พันล. เชื่อปลาย ม.ค. ต้องดีขึ้น ฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การคลังและนโยบายการคลัง สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2