เลขทะเบียน 660033 วันที่ 10 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง ภัทราพร ไพบูลย์ศิลป ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปลี่ยนผ่านอำนาจพญาอินทรี ทรัมป์มีโอกาสลงแบบไม่สวย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะผู้นำ - การเปลี่ยนแปลง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเมือง/การปกครองไทย/กลุ่มพลังต่างๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1