เลขทะเบียน 660032 วันที่ 19 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,3
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โควิด ก็มิอาจปิดกั้น ห้องสมุดไม่ล็อค ยังอ่านได้ นิวนอร์มัล ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - การปรับตัว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1